CVS (Centro Volontari della Sofferenza) Szenvedés Önkéntesei

Vissza...

A "Szenvedés Önkéntesei" társulat 1947. május 17-én született. A "szenvedés önkéntesei" elnevezés első hallásra zavaró és provokatív lehet, ugyanakkor Jézus példájából fakad, aki feláldozta magát értünk a kereszten, mert ezt akarta tenni, szabadon választotta a szenvedést (vö. Jn 10,18). Jézus az első a szenvedés önkéntesei között. A CVS mozgalmához tartoznak azok a betegek, akik tudatában vannak keresztségükből fakadó kötelezettségüknek, akik az Egyház, vagyis Krisztus Titokzatos Testének az életébe aktívan és felelősségteljesen kapcsolódnak bele, a Szűzanya Lourdes-ban és Fatimában elhangzott kéréseire önként ajánlják fel szenvedéseiket Jézus és Mária Szeplőtelen Szívének engesztelésére, a bűnösök megtéréséért, a pápáért és a papokért, és apostoli lelkülettel fordulnak testvéreik felé, az Egyház, a család és a társadalom aktív résztvevői igyekeznek lenni.
A CVS mindenekelőtt válaszként született az emberi szenvedés drámájára, mely igen gyakran eltávolítja az embert Teremtőjétől. A beteg ember felajánlott szenvedésében részese lesz Krisztus húsvéti misztériumának és ezáltal válik apostollá. A CVS válaszát a Szűzanya kéréseire éppen Mária evangéliumi példájában találja meg: János evangéliumában Máriát ott látjuk a Kálvárián. Jézus keresztjének tövében. Ugyanígy a szenvedés önkéntese is ott akar maradni Mária mellett minden szenvedő keresztje tövében, konkrét és szolidáris jelenlétével, amely megért és támogat. A CVS apostoli küldetése a kereszt tövében ismeri fel saját identitását, úgy tekintve a szenvedés világát, mint saját missziós területét, felkínálva minden embernek az üdvösségre nyitott élet lehetőségét. A CVS-hez tartozik az LSM is.

Vissza...