Elmélkedések

Gondolatok egy evangéliumi szakaszról

" ...hogyan mondhatod testvérednek: Testvér, hadd vegyem ki szemedből a szálkát..."

Az irgalmasság testi- és lelki cselekedetei

Vianney Szent János lelkiségéről

" Gyermekeim, fel sem tudjuk fogni Istennek irántunk való jóságát, amellyel a bűnbánat nagy szentségét alapította."

Boldog Teréz anya a hallgatásról

" A hallgatás szelídség, amikor nem szólsz, ha bántanak, amikor nem keresed a magad igazát, amikor hagyod, hogy..."

„Krisztus hűsége – a pap hűsége”

" ...Vianney Szent János (1786-1859) halálának 150. évfordulójához kapcsolódóan XVI. Benedek pápa Krisztus hűsége, a papok hűsége mottóval a papságnak szentelt évet hirdetett meg."

Barsi Balázs: A Szent Kereszt Felmagasztalása

" ...Ne kedvetlenül cipeld, hanem örömmel, mint Isten szeretetének édes jelét és az üdvösség eszközét... "

Barsi Balázs: Fájdalmas Szűzanya

" Krisztus titkában elmerülve már itt földön, a kereszt titka alatt megkezdik az örök dicsőségben ragyogó életet. "

A szenvedés értékének újrafelfedezése – Mons. Luigi Novarese karizmája

" A beteg értékes eszközévé válhat az evangelizációnak és egyben támasza szenvedő testvérének is. Egy fényforrás ott, ahol él... "