Vissza...

Örömhír: 2009. szeptember 4-én (elsőpénteken) Gesztelyen is megalakult a SZÖT!

Gesztely egy kislélekszámú település Miskolctól 15 kilométerre keletre.

Nem minden előzmény és – természetesen – megfelelő ráhangolódás nélkül, ám valóban örvendetes tény, hogy 2009. szeptember 4-én (elsőpénteken) hivatalosan is megalakult a gesztelyi római katolikus plébánia közösségen belül a SZÖT, illetve annak első imacsoportja. (Reméljük, továbbiakat is ad az Úr.)

A plébánia egyik helyiségében gyűltünk egybe az esti szentmisét követően (körülbelül 18,30-től): jómagam és még nyolcan a kedves testvérek közül. Megalakulásunk, azaz első szervezett összejövetelünk kezdetén megkérdeztem a testvéreket, mit is mondott Jézus az Ő közösségben való jelenlétét illetően? Rögtön, hangzott mindegyikük ajkáról a válasz: „Ahol ketten vagy hárman összejönnek az én nevemben, jelen vagyok köztük.”

Ezt a csodálatos jelenlétet – ahogyan erről ők maguk is vallottak – szinte kézzelfogható módon megtapasztalhattuk. Bőrünkön érezhettük, hogy Isten Lelke és Isten Igéje gyűjtött minket egybe, és nem elsősorban emberi elgondolás vagy erőfeszítés. A szívekben és a szemekből az a békesség és öröm sugárzott, amit csak Jézus Krisztus tud megadni. És megragadott minket egészen kitapinthatóan annak valósága, amit a Krisztusban való összetartozás, a Krisztusban testvérnek lenni jelent, mely erősebb minden vérségi köteléknél és világi kötődésnél!

Az együttlét egyébként rendezetten, egy meghatározott felépítés (SZÖT-ös kiscsoportok) szerint és mindenki lelki épülését szolgálva zajlott le. Elhatároztuk, hogy plébániai SZÖT-ös találkozóinkat minden hónap Elsőpéntekén fogjuk tartani.Hála Istennek és köszönet minden SZÖT-ös testvérnek, minden értünk imádkozónak!

Végezetül e helyütt is hadd tegyem közzé meghívásunkat: 2009. október 17-én, szombaton minden SZÖT-ös testvérünket TÉRSÉGI TALÁLKOZÓ-ra Gesztelyre, melyet délelőtt 10 órakor Szentmisével kezdődik.

Kormos Csaba
plébános

Vissza...