Vissza...

Ima kegyelem elnyeréséért Boldog Luigi Novarese közbenjárására

Ó Atyánk, minden irgalom és vigasz forrása,
hálát adunk adományaidért, melyeket
Boldog Luigi Novaresenek,
a Kereszt Csendes Munkatársai
és a Szenvedés Önkéntesei alapítójának adományoztál.
A Szentlélek kegyelme által a
Megfeszített és Feltámadt Fiad papjává
és gyengéd irgalmának apostolává tetted őt.
Add, hogy kövessük ragyogó példáját
felajánlva életünket a Szeplőtelen Szűznek,
Egyházadat szolgálva,
elfogadva a szenvedést mint szent időt,
amelyben a Te nagy tetteid nyilvánulnak meg,
elősegítve a szenvedők emberi és keresztényi előbbre jutását.
Atyánk, tégy minket
Krisztus hiteles tanúságtevőivé és
Boldog Luigi Novarese közbenjárására
add meg nekünk a kegyelmet, amelyet Tőled esdeklünk
egyetlen mindenható a szeretetben…

Dicsőség az Atyának...

Boldog Luigi Novarese könyörögj érettünk!

Frascati, 2013 április 23.
Imprimatur + Raffaello Martinelli
Frascati Püspöke

Boldog Luigi Novarese közbenjárására történt
imameghallgatást kérjük jelenteni a következő címre:
Direzione Generale
Silenziosi Operai della Croce
Via di Monte del Gallo 105
00165 Roma (Italy)
Tel.: 0039 06.39.67.42.43 - 0039 06.45.43.77.64
Fax 0039 06.39.63.78.28 direzionegenerale@sodcvs http://www.sodcvs.orgImádság Boldog Luigi Novarese közbenjárásáért

Ó Örök Atya, aki oly nagyon szereted
papjaidat, az isteni misztériumok
kiosztóit, hálát adunk adományaidért,
amelyeket hűséges papodnak, Luigi
Novarese szolgádnak, a Kereszt
Csendes Munkatársai alapítójának
adományoztál, akivel megértetted a
szenvedés üdvösséget hozó értékét a
betegek apostoli küldetésében.
Kérünk téged, dicsőítsd meg őt itt a
földön is, hogy megerősítője és
vigasza lehessen a szenvedőknek és a
Szeplőtelen Szűz iránti szeretetéért
add, hogy kövessük ragyogó példáját
a kereszt iránti szeretetben, az
Egyház szolgálatában és a szenvedők
emberi és keresztényi előbbre
jutásának szolgálatában. és add meg
a kegyelmet, amit kérünk: (...)
Dicsőség...
Isten szolgája Boldog Luigi Noverese,
könyörögj érettünk!

Frascati, 9 marzo 1995
Imprimatur + Giuseppe Matarrese
Vescovo di Frascati

Amen
Vissza...