Lelkiségünkről

Immár sok éve annak, hogy Rafael atyának köszönhetően Seregély István egri érsek atyánk áldását adta a KERESZT CSENDES MUNKATÁRSAI SZÖT apostolátusra, s megalakultak az első imacsoportok, s önkénteseink vállalták, vállalják, hogy a kórházakban, szociális otthonokban vagy otthon lévő, tolókocsis, látássérült, beteg testvéreinket rendszeresen látogatják.
Itt köszönjük meg a zarándoklatokat, lelkigyakorlatokat, találkozókat a Jó Istennek, ahol közelebb kerültünk az Úrhoz és egymást, gondjainkat-bajainkat is megoszthattuk.
A visszatekintésen túl felmerül a kérdés mennyire felelünk meg annak a karizmának, amelyet mons. Luigi Novarese alapító atyánk hagyott ránk.
A CVS apostolátusának célkitűzése az, hogy a szenvedők maguk is aktív és felelős részesei legyenek az evangelizáció és az üdvösség művének. Az apostolátus a szenvedőkhöz fordul, és arra hívja őket, hogy aktív és felelős tagjai legyenek az Egyháznak és a társadalomnak. A kis csoportok a találkozások és képzés legfőbb helyei, itt össze lehet gyűlni együtt imádkozásra, és Isten Igéjének meghallgatására, és a közös munka megtervezésére.
Az apostoli szervezet életképessége és hatékonysága nagymértékben függ ezeknek a kis csoportoknak a lelkesedésétől és elkötelezettségétől, akik sorsközösséget vállalnak azokkal, akiknek az élete szenvedésben folyik.
Részlet a Szenvedés Önkéntesei Szabályzatából: „A CVS a II. Vatikáni Zsinatot követve, a következő szinteken végez apostoli munkát: egyéni szinten a papi, prófétai és királyi felelősség tudatában az igével és az élet tanúságtételével; csoport szinten: a Szenvedés Önkénteseit és a Betegek Testvérei és Nővérei társulást kölcsönös segítségnyújtásban és az üzenet minden szenvedőnek való terjesztésében a csoport életével elősegíteni; helyi egyház szinten: az egyén és a csoport a lelkipásztori életbe való bekapcsolódásának bátorításával.”
Várom jelentkezéseteket, hogy ahol még nem alakult imacsoport, illetve szívesen vennétek segítségemet, a helyi plébános atyával egyeztetve együtt tegyük meg az első lépéseket.
Cím: 2141. Csömör, Szabadság út 70.
Tel.: 06-28-446-198 (üzenetrögzítő is van)
Mobil: 06-30-949-54-50.
E-mail cím:


Borhy Gyuláné Mária
világi felelős