LSM (Lega Sacerdotale Mariana) Máriás Papi Szövetség

Vissza...

1943. májusában jött létre azért, hogy segítse a papokat, egészségeseket és betegeket egyaránt, de különösen az egyedül lévőket és a nehézségek között élőket. Az LSM társaságot különös máriás lelkület hatja át. Mons. Novarese azt akarta, hogy a papok érezzék Mária jelenlétét és segítségét, akinek hite csodákat tud kieszközölni (vö. Jn 2,1-11), Mária köré alakuljon közösségük úgy, amint az apostolok közössége is Mária köré gyűlt, ő tartotta össze őket a Szentlélek eljöveteléig. Fogadják be házukba és életükbe Máriát úgy, amint János, a szeretett tanítvány tette. A társaság életében és történetében fontos helyet foglal el az 1952-től minden évben megtartott, immár nemzetközi zarándoklat Lourdes-ba, amely lelkigyakorlat is egyben a papok számára. Az LSM számára nemzetközi elismertséget a teológiai-pasztorációs kongresszusok szervezése hozta meg. Eddig hét ilyen kongresszus volt:
1974-ben Paray le Monial-ban
1977-ben Pompei-ben
1980-ban Fatimában
1983-ban Kevelaer-ben
1986-ban Mariacell-ben
1989-ben Milánóban és
1993-ban Rómában, ahol a Szentatya, II. János Pál pápa is szólt az egybegyűltekhez.
Az LSM csoportok azért születtek, hogy minden egyházmegyében létrejöjjön egy ima-cönákulum, támasz a betegek számára és látható jel legyen a betegek pasztorációjában.

Vissza...