Vissza...

2006. szeptember 19-22. Máriabesnyő, SZÖT lelkigyakorlat

Mi, rakamazi SZÖT tagok kedden hajnalban, vonattal indultunk Máriabesnyőre, a SZÖT négynapos lelkigyakorlatára. Ferencz János atya szeretettel és lelkesen szervezte és vezette a lelkigyakorlat programját, segítette lelki fejlődésünket.
Veni Sancte misével kezdtünk, ezen, és minden szentmisén volt szentbeszéd. A lelkigyakorlatozók száma 17-20 között volt, ugyanis szerdán Wutkowatz Károly atyáék is eljöttek hozzánk. Szoros és pontos napirend szerint voltak az elmélkedések a következő témákról: "Milyen legyen hitünk?" "Szenvedésről a SZÖT tagoknak", "A bűnbánat hirdetője: Keresztelő Szent János", "Legnagyobb rossz életünkben a bűn", "Megtérés, bűnbánat, vezeklés, bűnbocsánat, szentgyónás", "Az Eucharisztiáról", "A SZÖT tagok apostolkodásáról." "A végső dolgokról: Az utolsó ítélet, kárhozat, a tisztulás állapota, a mennyország."
Napirendünk: 7-kor ébresztő, 7:30-kor reggeli, 8-kor előadás, 11-kor szentmise, 12-kor ebéd, 15 és 16:30-kor előadások, 18-kor vacsora, naponta közös Szentségimádás, 20 órakor: lelki programok, lelki beszélgetések, gyónási lehetőség, korábbi csíksomlyói, lourdesi és fatimai zarándoklatokról beszámolók. Az elmélkedő előadások után kiscsoportos megbeszélések voltak, ahol az elhangzott témákkal kapcsolatos ismereteinket, tapasztalatainkat osztottuk meg egymással. Ezeken aktívan vettünk részt, s mondtuk el meglátásainkat.
Csütörtökön délelőtt meglátogattuk a kegytemplomot, ahol a templom kántora kalauzolt bennünket. Ismertette velünk a kegyszobor és kegyhely történetét, a templom építését és bővítését, berendezéseit, szépségeit, altemplomát, ahol a templom építtető kegyurak szarkofágjai találhatók.
Megtekintettük a Mária múzeumot is, ahol gyönyörű látnivalókat láttunk, az egyszerű alkotók munkájától kezdve egészen a művészi alkotásokig.
Pénteken délelőtt a szabadban található Kálvárián elvégeztük a Magyar Keresztúti Ájtatosságot, felajánlva azt hazánk sorsának jobbra fordulásáért. A magyar hazáért való könyörgés egész lelkigyakorlat idején minden szentmisében megismétlődött. A Hívek könyörgése keretében elhangzottak a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia által szerkesztett fohászok. Azokban a nehéz napokban rendszeresen hazafias egyházi énekeket is énekeltünk.
Rendkívüli élményt jelentett számunkra a cinkotai kántor, Domján Gyuláné Pannika SZÖT tag szolgálata, aki a kántori teendők mellett a kegytemplomban megörvendeztetett és megkönnyeztetett az Ave Mária és más zenei művek csodálatos előadásával, imádságával. A péntek déli Te Deum-os szentmise után volt utolsó és ízletes ebédünk, majd búcsúzkodás után a vonaton állva és összezsúfolódva utaztunk, persze tikkasztó hőségben. Ezek a kellemetlenségek sem tudták feledtetni velünk az előző napok lelki örömeit. Köszönet Ferencz János atyának, és minden közreműködőnek, akik megszervezték lelkigyakorlatunkat, segítvén minket apostoli küldetésünk felismerésében és megvalósításában. Jó volt együtt lenni, együtt imádkozni.

Virányi Anna – Rakamaz

Vissza...