Szentírás a szenvedésről

Zsolt 126,5:"Akik könnyezve vetnek, majd ujjongva aratnak"
22. Zsoltár: Az igaz szenvedése és reménye
Lukács 6, 21b:"Boldogok vagytok, akik most sírtok, mert nevetni fogtok."
Máté 11, 28:"Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terheket horoztok ­ én megkönnyítlek titeket."
János 15, 13:"Senki sem szeret jobban, mint az, aki életét adja barátaiért."
Szent Pál (Zsid 12, 4-13): "...ő ellenben a legjobbat akarja nekünk, hogy szentségének részesévé legyünk."
Szent Pál (Kor 4, 8-11): "Testünkben folyton-folyvást viseljük Jézus szenvedését...."
Szent Pál (2Kor 1, 5): "Amilyen bőven kijut nekünk Krisztus szenvedéseiből, olyan bőven lesz részünk Krisztus révén a vigasztalásban is."
Szent Pál (2Kor 1, 10): "Ő mentett ki bennünket a súlyos életveszélyből, és ezután is ki fog menteni. Belé vetjük minden reményünket, hogy ezentúl is mindig megment minket."
Szent Pál (Fil 3, 10): "Isten ugyanis a hit által tett igazzá, hogy megismerjem őt és feltámadásának erejét, de a szenvedésben is vállaljam vele a közösséget."
Szent Pál (Kol 1, 24): "Örömmel szenvedek értetek, és testemben kiegészítem, ami Krisztus szenvedéséből hiányzik, testének, az Egyháznak javára."
Szent Péter (1Pét 4, 12-19): "...örüljetek, hogy részetek lehet Krisztus szenvedéseiben..."
Szent Péter (1Pét 3, 17): "Jobb ugyanis, hogy ha Isten úgy akarja, akkor inkább a jótetteitekért szenvedjetek, mintsem gonoszságaitokért."
Szent Jakab (Jak 5, 10): "Testvérek, a szenvedés elviselésében és a kitartó türelemben vegyetek példát a prófétákról, akik az Úr nevében szóltak. Boldognak mondjuk azokat, akik hűségesen kitartanak."

Forrás: Biblia, Szent István Társulat