Vissza...

2009. május 20-21. Máriabesnyő, SZÖT lelkigyakorlat

Ez év május 20-21-én a SZÖT szervezésében történő továbbképzésen vettem részt Máriabesnyőn. Ahhoz, hogy egységben legyek Krisztussal fejlődnöm kell. Lelki fejlődésemet az odaadó imádság, zarándoklatok, szentmisék és az ilyen továbbképzések biztosítják. Az összejövetelünkön sok új és szép dolgokat tanultunk egymástól, például Annamária a nemzetközi elnökünk — aki a találkozó vezetője volt — rávilágított arra, hogy a kis csoportban végzett feladataink hatékonyabbak. Először is megállapítottuk, hogy Isten jó, akiben bíznunk kell. Mi Jézus apostolai vagyunk, akiknek küldetésük van. Kihez? Mindig ahhoz a szenvedőhöz aki mellettem van. Járjunk nyitott szemmel, segítőkészen. Vegyük észre a velünk és környezetünkben előforduló csodákat, betegségeket és szenvedéseket - segítsünk szóval és tettel! Krisztusnak célja van velünk - feladatot bíz reánk! Célunk és kötelességünk az elesetteken, a szenvedőkön segíteni. A beteg sokszor Istent okolja betegségeiért, szinte kiáll a vallásából is. Sokat kell imádkozni értük és óvatosan visszavezetni Istenhez. Fontos a saját példamutatás, kitartás, türelem és együttérzés. Hagyni kell a szenvedőt beszélni ne ítéljünk és ne ítélkezzünk. Megelégedve magunkkal soha ne legyünk! A nehéz helyzetekbe kérjük Isten segítségét és a szenvedőket vezessük el a Krisztussal való teljes egységbe, hogy Jézus életébe tudjunk betokozódni. Fontos, hogy legyünk nyitottak, befogadóak és találjuk meg a megfelelő kontaktust embertársainkhoz. Osszuk meg örömeinket bánatainkat egymással. Bár a környezetünk néha könnyű hatással vonzza a többséget - nekünk a környezetünkben sugároznunk kell Jézust és segíteni rászoruló embertársainkon. Legyünk Jézus munkatársai Krisztus számít rád! Én is számítok Őreá!

Vissza...